mask

Duurzaam OV

BRU zet bij de organisatie van het openbaar vervoer stevig in op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Tijdens de aanbesteding van U-OV is geëist dat nieuwe bussen moeten voldoen aan de hoogste Europese emissiestandaard (Euro6). Ook nieuwe bussen die tijdens de looptijd van de concessie worden aangeschaft dienen aan deze hoge eisen te voldoen of de dan geldende hoogste norm. Daarnaast zijn er als proef 3 elektrische bussen aangeschaft. Deze bussen worden op het centraal station draadloos opgeladen en rijden met name op lijn 2. Tenslotte is tijdens de aanbesteding ook de gelegenheid gegeven aan de inschrijvers om zelf met maartregelen te komen. Uitkomst hiervan zijn de Greenfee’s: buschauffeurs worden beloond voor zuinig rijden.

Al deze maatregelen hebben als doel de luchtkwaliteit in en rond Utrecht te verbeteren. Op de milieuprestatiekaart van CROW/KpVV is duidelijk te zien dat U-OV voorloopt op het gebied van schoon busmaterieel. Sinds de aanvang van de lopende concessie lijkt dit zijn vruchten af te werpen. Onderzoek heeft aangetoond dat de lucht in Utrecht op belangrijke verkeersaders schoner is geworden. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen in hoeverre de nieuwe schone bussen hieraan bijgedragen hebben.