mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer / Visie op het openbaar vervoer

Visie op het openbaar vervoer

Bestuur Regio Utrecht heeft als OV-autoriteit de opdracht om goed openbaar vervoer aan te bieden. Nu en in de toekomst. In de regionale OV-visie ‘Snel, betrouwbaar en effectief’ heeft BRU de hoofdrichting voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer beschreven. Deze visie, die vooruitkijkt tot 2040, is vervolgens uitgewerkt voor de middellange termijn, in de vorm van het OV-Streefbeeld 2020.

Heel specifiek voor de groeiende bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen rond de OV-terminal Utrecht Centraal, de binnenstad en De Uithof is een regionale verkenning gestart naar oplossingsrichtingen voor de drukste assen (of ‘corridors’) in het regionale openbaarvervoersysteem. De verkenning brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld en is bedoeld als basis voor verder onderzoek.

Op randstedelijk niveau is een visie op hoogwaardig OV ontwikkeld onder de noemer R-net. Alhoewel de eisen van R-net (frequentie, comfort, informatievoorziening, etc.) naadloos aansluiten bij de ambities die BRU heeft geformuleerd, staat nog niet vast op welke manier R-net in de regio Utrecht ingevoerd zal worden.