mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer / Uitvoering openbaar vervoer / Vernieuwing bushaltes

Vernieuwing bushaltes

Bestuur Regio Utrecht is in samenwerking met de gemeenten al enige jaren bezig met het aanpassen en vernieuwen van een groot aantal bushaltes. Het doel van deze omvangrijke operatie is de reizigers een aantrekkelijke en bruikbare opstapplaats voor het openbaar vervoer te bieden. De haltes worden dusdanig aangepast dat deze op het gebied van duurzaamheid, uniformiteit, sociale veiligheid en toegankelijkheid voldoen aan de hoogste standaarden.

Dit houdt onder andere in aanpassing van de perrons om een optimale in- en uitstap te garanderen, het verstrekken van actuele digitale reisinformatie (DRIS), duidelijke markeringen voor blinden en slechtzienden, goede verlichting van de haltes en dat perrons breed genoeg gemaakt worden voor reizigers die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of met een kinderwagen reizen.

De bussen blijven volgens de dienstregeling rijden. Om de hinder te beperken, worden de haltes om en om aangepast, zodat reizigers tijdens de verbouwing in ieder geval bij de voorgaande of volgende halte kunnen in- of uitstappen.

BRU heeft ervoor gekozen de meest gebruikte haltes aan te passen, en ook de haltes in de directe omgeving van sociale voorzieningen en overstappunten met andere vormen van vervoer, zoals de tram en trein. Eind 2015 zullen 750 bushaltes in de regio Utrecht zijn aangepast. Tot 2030 volgt aanpassing van de overige 750 haltes. Deze worden meegenomen tijdens reconstructiewerkzaamheden die de komende jaren gepland staan.

Kijk op de Haltescan voor meer informatie over de toegankelijkheid van specifieke haltes.