mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer / Uitvoering openbaar vervoer / Stationsgebied Utrecht Centraal

Stationsgebied Utrecht Centraal

Verbouwing Utrecht CS npv 2014
Bron: cu2030.nl

Het kan niemand ontgaan: Utrecht Centraal wordt compleet omgebouwd, uitgebouwd en vernieuwd tot een echt OV-terminal. Of preciezer: de gemeente Utrecht ontwikkelt samen met het Rijk een nieuwe OV-terminal in het Utrechtse stationsgebied. De bouw van de is in volle gang. Bestuur Regio Utrecht (BRU) behartigt daarbij de belangen van bus- en tramreizigers in zowel de bouw- als eindfase. Daarnaast realiseert de projectorginastie Uithoflijn de nieuwe tramlijn in het stationsgebied. Eind 2017 staat er een nieuwe OV-terminal, waarin al het openbaar vervoer gezamenlijk onder één dak is ondergebracht en de bussen en trams beschikken over nieuwe hoogwaardig-openbaarvervoerroutes in het stationsgebied.

Rol BRU
Als OV-autoriteit in de regio neemt Bestuur Regio Utrecht deel aan verschillende overleggen met betrokken partijen. ProRail en de gemeente Utrecht zijn de bouwers van de infrastructuur (spoor, HOV en OV-terminal); BRU is dat voor de traminfrastructuur. Ook is BRU de centrale vertegenwoordiger van het regionale openbaar vervoer dat gebruik maakt van Utrecht Centraal. Daarbij behartigt BRU ook de belangen van vervoerders van buiten de regio die gebruik maken van het station. BRU denkt en besluit mee over hoe de OV-terminal uiteindelijk optimaal kan functioneren als één geheel en hoe de onvermijdelijke overlast tijdens de komende verbouwingsjaren zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de tijdelijke busroutes, de looproutes naar bussen en trams, de sociale veiligheid en de integrale (dynamische) informatievoorziening. Ook vormen de beheerszaken rondom de OV-terminal in de uiteindelijke en tijdelijke situatie een apart aandachtspunt.

Tot slot bekijkt BRU in samenwerking met de gemeente Utrecht hoe de OV-terminal ook op de lange termijn kan blijven functioneren met de regionale ambities voor een nieuw tramnetwerk.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkeling van OV-terminal Utrecht Centraal op www.cu2030.nl.