mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer / Uitvoering openbaar vervoer

Uitvoering openbaar vervoer

Bestuur Regio Utrecht was tot 1 januari 2015 bij wet verantwoordelijk voor het verlenen van de vervoerconcessie in de regio Utrecht. Vanaf 1 januari 2015 neemt provincie Utrecht deze verantwoordelijkheid over. Een concessie is het exclusieve recht om in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd het openbaar vervoer te mogen verzorgen. Dit is geregeld in de Wet personenvervoer 2000.

Aangezien de reizigersopbrengsten zelden voldoende zijn om het openbaar vervoer uit te voeren, hoort bij het uitgeven van een concessie vrijwel altijd een vorm van subsidie. Dat is in onze regio niet anders. Voor de hele regio Utrecht is er één concessie, voor zowel het bus- als het tramvervoer. Deze wordt uitgevoerd door de firma Qbuzz en loopt van december 2013 tot december 2023.

De taak van BRU is om gedurende deze periode te zorgen dat het openbaar vervoer goed functioneert. Samen met de vervoerder wordt bepaald waar en hoe vaak de bussen rijden en maken wij afspraken over de tarieven, marketingacties en sociale veiligheid. Vervolgens moet BRU in de gaten houden of de vervoerder aan alle eisen voldoet en zich aan de afspraken houdt. Hier wordt bijvoorbeeld gelet op punctualiteit, capaciteit en reizigerstevredenheid. Elk half jaar wordt een rapportage over deze prestaties gemaakt onder de naam Feiten en Cijfers. De meest recente rapportage kunt u hier vinden.

Tenslotte beheert BRU ook het merk U-OV. Dit merk is opgezet om niet afhankelijk te zijn van een specifieke vervoerder. De uitstraling van het openbaar vervoer in de regio kan altijd hetzelfde blijven, ook al verandert de vervoerder. Al deze taken worden uitgevoerd met als randvoorwaarde dat de financiële middelen doelmatig en effectief worden ingezet.