mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Logo UOV oranjeOpenbaar vervoer is onmisbaar voor de Utrechtse regio, nu en in de komende jaren. Een stadsregio als Utrecht kan eenvoudigweg niet functioneren zonder goede bus en tram. Immers: mensen moeten naar hun bestemming kunnen komen. Naar school of werk, naar het ziekenhuis of universiteit, naar familie of het theater, naar het winkelcentrum, naar het station. Naast de fiets zijn binnen de regio tram en bus vaak het beste vervoermiddel. Daarom werkt het bestuur van de regio Utrecht voortdurend aan een goed en efficiënt netwerk van openbaar vervoer.

BRU is de ov-autoriteit in de regio Utrecht. Dat wil zeggen: BRU draagt wettelijk de verantwoordelijkheid voor goed regionaal openbaar vervoer. Zo is BRU de opdrachtgever van Qbuzz, die onder de merknaam U-OV het openbaar vervoer uitvoert. Daarnaast stelt BRU visies en beleid op, voor de lange termijn (zoals de OV-visie), voor de komende jaren (zoals het OV-streefbeeld 2020) en voor de korte termijn (zoals de jaarlijkse uitgangspuntennotitie voor de dienstregeling). Bij zulke beleidsontwikkeling worden het algemeen bestuur, de BRU-gemeenten en reizigersorganisaties nauw betrokken.

Sinds 8 december 2013 verzorgt Qbuzz in opdracht van Bestuur Regio Utrecht het bus- en tramvervoer in de regio Utrecht, onder de merknaam U-OV.

Hebt u klachten of opmerkingen over het openbaar vervoer, dan kunt u terecht bij U-OV. Door alle klachten en opmerkingen op één plek te verzamelen, is het mogelijk een compleet beeld te krijgen van alle reacties op het OV. U-OV voert het openbaar vervoer in de regio Utrecht uit en is daarom de aangewezen partij om klachten en opmerkingen aan te nemen en af te handelen. Logo Regiotram Utrecht

BRU was eigenaar van de trambaan en de trams: het beheren van de infrastructuur, het materieel, de haltes en de remise. Dat gebeurt binnen Regiotram Utrecht, dit is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van provincie Utrecht.


Logo Uithoflijn 2015BRU nam samen met de gemeente Utrecht deel in de projectorganisatie Uithoflijn, dat de nieuwe tramlijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof realiseert. Dit is vanaf 1 januari 2015 ook onderdeel van provincie Utrecht.